Право на майновий пай колективного сільськогосподарського підприємства


Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних


Мін юст України; Наказ, Порядок від 296/5 (Редакція станом на ).

Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій


5.10. У тексті договору про відчуження частки майна вказуються арифметичні (у простих дробах) частки. Абзац другий підпункту 5.10 пункту 5 глави 1 розділу І виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції 235/5 від 6. Порядок володіння та користування спільним майном або конкретними його частинами та укладення договорів про визначення розміру часток, зміну розміру часток, а також виділення частки в натурі 6.1. У договорі про відчуження власником частки майна за бажанням сторін може бути встановлено порядок володіння та користування конкретними його частинами.

Про затвердження Методики оцінки майна


Підпункт 4.4 пункту 4 глави 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції 235/5 від 4.5. Про перевірку цих обставин нотаріус робить відмітку на примірнику правочину, що залишається в матеріалах нотаріальної справи, з посиланням на реквізити відповідних документів, якщо ці документи не приєднуються до примірника такого правочину. 4.6. При посвідченні нотаріусом правочинів щодо відчуження майна від імені особи, у якої немає чоловіка або дружини (неодружена /неодружений, удова/удівець відчужувач подає відповідну заяву, у якій також зазначається, що майно.


Рекомендуем обратится к Юристу по данному вопросу


Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх


4.2. При посвідченні правочинів щодо розпорядження спільним майном подружжя, якщо документ, що посвідчує право власності, оформлений на імя одного з подружжя, нотаріус вимагає письмову згоду іншого з подружжя. Справжність підпису другого з подружжя на заяві про таку згоду має бути нотаріально засвідчена. Якщо в заяві про згоду на відчуження спільного майна зазначено прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи, на відчуження якого дається згода, нотаріус при посвідченні відповідного договору зобов'язаний перевірити додержання умов, зазначених у такій заяві. Підпункт.

17. Ответственность за нарушение законодательства при


5.4. Якщо вказана заява передана особисто учаснику спільної часткової власності нотаріусом, який посвідчує договір, то свідоцтво про передачу заяви не видається, при цьому примірник заяви з написом нотаріуса про ї вручення додається до примірника договору купівлі-продажу частки відчужуваного майна, який залишається в матеріалах нотаріальної справи. При одержанні від учасників спільної часткової власності письмової відповіді на повідомлення про продаж ця відповідь додається до примірника договору, що залишається у матеріалах нотаріальної справи. 5.5. Правила, викладені у цьому пункті, не застосовуються при посвідченні.

Cached


5. Реалізація переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності 5.1. У разі якщо один з учасників спільної часткової власності продає належну йому частку в спільній власності іншій особі, нотаріус повинен упевнитись у тому, що продавець у письмовій формі повідомив усіх інших учасників спільної часткової власності (як фізичних, так і юридичних осіб) про свій намір продати свою частку іншій особі із зазначенням ціни та інших умов, на яких продається ця частка. 5.2. Доказом повідомлення учасників спільної часткової власності про.Акт о выполненных работах к договору подряда с гражданином


5.7. Договір купівлі-продажу частки спільного майна іншій особі може бути посвідчений нотаріусом за наявності відомостей про те, що учасники спільної часткової власності відмовились одержати надіслані на їх адресу заяви продавця про його намір продати свою частку. Про цю обставину повинна свідчити зроблена на зворотному повідомленні відмітка органу зв'язку. 5.8. Договір купівлі-продажу частки спільного майна іншій особі може бути посвідчений також у разі, якщо адреса інших учасників спільної часткової власності невідома. На підтвердження цього повинен бути наданий документ відповідного компетентного органу.

Акт сдачи-приемки к договору подряда


Підпункт 6.5 пункту 6 глави 1 розділу І в редакції Наказу Міністерства юстиції 235/5 від 6.6. Учасники спільної часткової власності вправі укладати договори про визначення розміру часток, зміну розміру часток, а також виділення частки в натурі (поділу). 6.7. Договір про визначення часток, зміну розміру часток є невід'ємною частиною документа, що посвідчує право власності, крім випадків, передбачених пунктом 3 глави 7 розділу І цього Порядку. При цьому нотаріус або підшиває один примірник такого договору до доку.Гражданский процессуальный кодекс Республики Квалификационный справочник должностей Конкурсы

Похожие статьи

Как покупать машину с запретом на регистрационные действия
Имеет ли бывший муж право на материнский капитал если в разводе
Сда-12 правила аттестации сертификации экспертов сда-12-2009
Заявление на выдачу судебного приказа по договору займа с процентами
Перечень документов на получение лицензии на строительство
Анкета для загранпаспорта старого образца для ребенка до 14 лет

.